Gmina Pełczyce ogłasza nabór zgłoszeń, do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2022.
News will be here

W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 100-procentowego dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, rozpoczynamy nabór zgłoszeń do gminnego programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce na rok 2022”.

Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie dotyczy nowego pokrycia dachu!!!

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Pełczyce.

Przedsiębiorcy (w tym rolnicy) składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski dla przedsiębiorców można  pobrać na stronie: www.wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”.

Zainteresowane osoby mogą złożyć informację wyrobach zawierających azbest w Urzędzie Miejskim w Pełczycach, w terminie do 31 marca 2022. Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod numerem tel. 95 768 50 77.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Szczecinie.

źródło: UM Pełczyce

25-02-2022 Redakcja

Dodaj komentarz

Reklama [C] - GBS Bank
PEŁCZYCE Pogoda

OGŁOSZENIA

FIRMA

REKLAMA 1 - MARAL-HURTOWNIA BHP
REKLAMA 1 - MARAL-HURTOWNIA BHP

SONDA

Czy podoba Ci się portal ePełczyce.pl?

TAK
NIE